Tidligere Nyheder

19-04-2018:

Information vedr. årets generalforsamling:

Budget 2019
Årsregnskab 2017
Indkaldelse til Generalforsamling – kl 19.00 – 23/5 2018
Lottesminde beretning

08-01-2018:

Vi har fået  en del henvendelser om det mudder der er sprøjtet op på postkasserne på Gransangervej. Vi har sat flere ting i gang.

1: Vi lægger grus ud foran alle 3 postkasseanlæg så hurtigt som muligt i denne uge.

2: Vi indhenter tilbud på belægning foran alle 3 anlæg

I mellemtiden beder vi om at man stopper med at køre ind foran postkasserne og at man selv sørger for at rengøre sin postkasse.

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Budget 2018

Årsregnskab 2016

Lottesminde beretning 2016 

3-12-2016:

Der har været nogle udfordringer med opsætning af stativerne til postkasserne. Det er jordbunden der har drillet. Da vi nu er så langt henne på året, at nytåret er lige om hjørnet, har  bestyrelsen besluttet, at overdragelsen til grundejerne først sker efter nytår.

Der vil komme nærmere besked om afhentning af nøgler i begyndelsen af januar.

6-11-2016: Arbejdet med opsætning af postkasserne starter i uge 45. Sivsangervej vil som de første få de nye postkasser. Dato for udlevering af nøgler kommer, når de første postkasser er klar.

Så er det tæt på, at de nye postkasser skal sættes op. I bedes tømme postkasserne løbende. Der vil komme nærmere besked når vi har en mere præcis dato.

Info fra Aggebogård: Der vil blive beskåret i bevoksning mod Aggebogårdsvej på et tidspunkt i løbet af vinteren.

Indlæg vedr. opdatering af planloven. Hvad kan det betyde for vores områdes status? Kan status måske ændres fra sommerhus- til helårs status ? Interessant indlæg,om vi håber alle vil læse og meget gerne kommentere.

Til Bestyrelsen og medlemmer af Grundejerforeningen Lottesminde

Færdselsloven:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158005
En hest defineres ifølge færdselslovens § 2, stk. 10 som et køretøj i trafikken.

Hundeloven:
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=167363

Hegnsloven:
http://www.hegnsloven.dk/

Droner:
http://www.trafikstyrelsen.dk/da/droneregler

Regler for afbrænding af haveaffald kan læses her:

http://www.fh.dk/files/media/dokumenter/Om%20os/Lovgivning%20og%20planer/Web_Regulativ%20for%20husholdningsaffald%202013.pdf

Dagsorden til generalforsamlingen:

Generalforsamling 1. juni 2016 indkaldelse 

Beretningen for 2015:

Lottesminde beretning 2015

Regnskab 2015:

Årsregnskab 2015

Budget 2016-2017:

LottesmindeBudget 2016 – 2017

Forslag til opdaterede ordensregler:

Ordensregler for Grundejerforeningen

Generalforsamling 2016 afholdes onsdag d. 1-6. kl. 19 i idrætsforeningens klubhus.

Generalforsamling maj 2015 indkaldelse

Lottesminde beretning 2015

Regnskab 2014

Køb af træ

Generalforsamlingen 2015 afholdes d. 21. maj kl. 19 i idrætsforeningens klubhus

Naturpleje anbefalinger i Søer og mose i Lottesminde Grundejerforening