Bestyrelsen

På generalforsamlingen den 23. maj 2023 blev følgende medlemmer valgt til bestyrelsen:

Kim Engstrøm – genvalgt formand
Mette Pettersson – genvalgt bestyrelsesmedlem
Ebbe Scharff – nyt bestyrelsesmedlem
Dorthe Nielsen – ny suppleant
Marianne Jakobsen – ny suppleant
Torben Nøhr – genvalgt intern revisor
Johan Schmidt – genvalgt intern revisor suppleant

Bestyrelsen består derfor nu af:

Formand:
Kim Engstrøm 

Næstformand: 
Karin Kjems 

Bestyrelsesmedlemmer:
Mette Pettersson
Ebbe Scharff
Janni Vangsø Kjær
Bitten Weis 
Annemette Høedholt 

Suppleanter:
Dorthe Nielsen 
Marianne Jakobsen 

Intern revision:
Torben Nøhr
Johan Schmidt (suppleant)

Bestyrelsen kan kontaktes på lottesminde@gmail.com

Formanden kan tillige kontaktes på telefon 2612 6106