Bestyrelsen

På generalforsamlingen den 24. maj 2022 blev følgende medlemmer valgt til bestyrelsen:

Formand: Kim Engstrøm 

Næstformand: Karin Kjems

Bestyrelsesmedlemmer:
Janni Vangsø Kjær
Bitten Weis 
Christian Ryvænge
Annemette Høedholt (Valgt som suppleant og herefter indtrådt i bestyrelsen)
Mette Pettersson

Suppleant: Anne Krog

Bestyrelsen kan kontaktes på lottesminde@gmail.com

Formanden kan tillige kontaktes på telefon 2612 6106