Ordensregler

Ordensregler for Grundejerforeningen Lottesminde

Det gode naboskab

Snak med dine naboer inden du holder fest med musik og støj for åbne vinduer.

Aftal naboovervågning; det medvirker til godt naboskab, forebygger kriminalitet og skaber tryghed.

Gældende lovgivning

Ordensreglerne supplerer gældende lovgivning – færdsels-, hegnsloven, løse hunde, ridning på offentlig vej, regler om droner og fyrværkeri, samt Helsingør Kommunes regulativ om affald og afbrænding.

På Foreningens hjemmesiden www.lottesminde.com er der henvisninger til lovgivningen og regulativer.

Bestyrelsen kan efter § 3, stk. 3 i vedtægterne ændre ordensreglementet indtil næste generalforsamling.

Brug af støjende maskiner

Som hovedregel må støjende maskiner anvendes:

• Mandag til fredag i tidsrummet kl. 9.00 til 21.00
• Lørdag i tidsrummet kl. 9.00 til 12.00 og 14.00 til 18.00
• Søn- og helligdage i tidsrummet kl. 9.00 til 12.00

Der kan være særlige forhold ved ny- og ombygning, større haveanlæg. I disse situationer bør man altid informere og lave aftaler med de nærmeste naboer.

Særlige regler for foreningens fællesarealer

Veje og rabatter

De grønne rabatter hører til fællesområderne og må derfor ikke bruges til permanent parkering, placering af trailere og campingvogn.

Hver grundejer er ansvarlig for, at den tilstødende vejrabat er ryddet og farbar. Der må ikke placeres fysiske forhindringer i form af natursten og afspærring.

Rabatten skal være udlagt med græs, som grundejeren slår og vedligeholder.

Grundejere med skel til gangstier skal holde disse passable ved beskæring af hæk og træer.

Alle hegn mod veje og grønne områder, og mellem parcellerne skal være levende hegn.

Motorkøretøjer skal køre efter forholdene og tage hensyn til, at der er børn og dårligt gående.

Fællesarealer

Fællesarealerne må ikke bruges som losseplads for hundes efterladenskaber, skrald og haveaffald, kanoer, kajakker, campingvogne eller til motorkørsel og ridning.

Hunde skal være under kontrol af ejeren, og må ikke færdes frit på fællesarealerne.

Skrotbiler, udrangerede campingvogne må hverken placeres på fællesområder eller på egen parcel

Alle opfordres til at holde øje med fællesarealernes og vejenes tilstand og give bestyrelsen besked, hvis der er huller i vejen, riste eller asfalt, der akut skal repareres.

Ordensreglerne er vedtaget i henhold til Foreningens Vedtægter § 3, stk. 1-2, og skal overholde:

• Gældende partiel byplanvedtægt nr. VII af 25. oktober 1971
• Deklaration af 25. juni 1976
• Kommunale regulativer om afbrænding på egen grund og
• Gældende lovgivning, herunder færdselsloven, hundeloven, hegnsloven mv.

Vedtaget på generalforsamlingen, den 1. juni 2016