Opfordring fra bestyrelsen

Da området har rigtig mange vejbrønde ville det være en stor hjælp hvis medlemmer giver bestyrelsen besked hvis de observerer et begyndende problem. Vi ser ikke alle brønde dagligt og det kunne hjælpe os til at få styr på dem, før de bliver et alt for stort problem. Vi arbejder kraftigt på at få vores rabatter reetableret efter nedgravningen af Fiber nettet, dette trækker ud p.g.a. det meget våde vejr og det har direkte indflydelse på vejbrønde der fyldes med jord. Står vandspejlet højt efter et par dages tørvejr, så tag gerne et billede ned i brønden og send det til os. Husk at skrive placeringen.