Generalforsamling – Corona

Corona trækker ud…………..
Det kommer derfor ikke som nogen overraskelse at den årlige Generalforsamling ikke kunne blive afholdt inden udgangen af marts måned. Det er bestyrelsens overbevisning at der sidst på sommeren først på efteråret er så mange der er vaccineret at forsamlingsforbuddet hæves så det er muligt at afholde en generalforsamling. Regnskabet for 2020 vil snarest blive lagt ud på hjemmesiden.