Vedligeholdelse i området

72 0
Stub & Gren vil i den næste tid igen være at se i vores område.
Projekterne er:
  • Skrænten på det grønne fællesområde bag Gransangervej
  • Brombærkrattet og andet buskads ved Egons trappe bliver kvast og bortkørt. Efterfølgende vil vi forsøge at etablere en blomstereng og et moderat brombærkrat
  • Det lille hjørne ved mosen bliver ryddet for døde træer
  • Skovstykket mellem mosen og Sø 2 og 3 bliver tyndet ud efter kyndig vurdering af hvad der er bedst for de blivende træer og skovbunden
  • Det lille stykke ved “bålpladsen” bliver også tyndet med det formål at få de ægte kastanjer til at trives bedre
Stub & Gren vil benytte stykket foran “bålpladsen” til grene mm der bliver fleecet og bortkørt.
Ligeledes er brændet medregnet i deres tilbud, det vil sige at brænde der evt. ligger tilhører Stub & Gren.