Generelle gener i området

90 0

Generelle gener i området

Bestyrelsen arbejder på at få styr på de store udfordringer der er med mudder og vand i hele området, der ikke er blevet bedre af en stor mængde sne.

En stor del af generne skyldes nedgravning af fibernet, der har medført at brønde er blevet fyldt med lerjord. Vi er i dialog med både GlobalConnect og kommunen om reetableringen af veje, rabatter og brønde. Vi forhandler om, at en del af udgifterne til fejning af vejene og sugning af brønde dækkes af GlobalConnect.

Hvis nogen oplever gener på egen matrikel skal man kontakte GlobalConnect direkte.

Arbejdet med faskiner blev udført i forlængelse af nedgravning af fibernet og det har desværre også medført problemer. Entreprenøren er jævnligt i området for at efterfylde med jord fra de jordbunker der ligger flere steder på fællesarealerne. Hvis man observerer problemer efter nedgravning af faskiner og fiber på fællesarealerne, må man meget gerne informere bestyrelsen på mail: lottesminde@gmail.com

 

Hvis der ligger meget sne bør man sætte affaldssækken ud til vejen om morgenen på afhentningsdagen.

 

Info i forbindelse med ny affaldssortering sendt fra Helsingør Forsyning til e-boks.

Alle affaldsbeholdere skal stå på egen grund. Det er muligt at tilmelde sig en sms service hos Helsingør Forsyning, så man får en sms dagen før affaldet hentes. Det betyder, at man så kan sætte affaldsbeholderen ud til vejen senest kl. 6 den morgen affaldet hentes. På den måde kan affaldsbeholderene stå på det mest egnede sted inde på egen grund de øvrige dage.

 

Vi håber, at alle har forståelse for situationen og udviser tålmodighed.