Beretning 2020

12 0

Beretning fra sidste generalforsamling til dags dato:

 • Stor rydning på og omkring mosen
 • Græsarmering ved postkasser
 • Vedligeholdelse af fællesarealer langs Esrumvej og Lottesmindevej
 • Udtynding af hegn bag postkasser
 • Vedligeholdelse / udtynding ved sø 3
 • Vedligeholdelse af faskiner igangsat
 • Etablering af hjertestartere igangsat
 • Fibernet, klager i forbindelse med gravearbejde
 • Klager over løse hunde
 • Klager over at der køres for hurtigt
 • Klage over indtrængen og hærværk på anden mands grund
 • Henvendelse om lovliggørelse af bebyggelse
 • Plan for vedligeholdelse af skov
 • Plan for re-etablering af bro i sø 3