Referat fra Bestyrelsesmøde d. 04.02.2020

18 0

Følgende punkter blev gennemgået

1. Fællesarealer
a. Dræn fra Aggebogårdsvej
Problemer med vand i hullet hvor Aggerbogårdsvej ligger lavest. En naturlig rende derfra og ned til søen kan afhjælpe problemet.
Problem med vand i have på Gransangervej skal undersøges. I førte omgang bliver drænet spulet.
De fungerende brønde skal spules inden efteråret starter.
b. Henvendelse vedr. støjhegn mod Esrumvej
Der har været en forespørgsel om etablering af et støjhegn ved Gransangervej. Bestyrelsen har forståelse for ønsket men det hører ikke under foreningens regi.
c. Fældning af birketræ(er) på fællesareal bag Løvsangervej 16/18
Birketræ(er) ved Løvsangervej 18 er generende. Vi undersøger med ”Stub&Gren” om hvilke hensyn der skal tages. Måske kan de fælles på en fælles arbejdsdag for grundejerene.
d. Info fra kommunen vedr. beskæring af gråpil ved søer
Vi har modtaget en mail fra kommunen, der skriver at ”pilekrat der ikke står på fugtig grund eller i forbindelse med sø ikke er fredet og må fjernes”.

2. Veje og faskiner
Vi afventer priser på de ændrede projekter efter samtale med kommunen. Det egentlige problem er nedsivningshastigheden i vores undergrund. På grund af meget leret jord er nedsivningen meget dårlig, men der findes ikke et detaljeret kort over vores område, der viser hvor problemerne er størst. Der bliver foretaget en nedsivningstest efter forskrifterne. Vi må ikke lede vand over på anden lodsejers areal.

3. Hjertestartere
Der er aftale med el-firma om mulighederne for montering af Bi-målere til brug for hjertestarterne. Forslag om specielt bygget stander til hjertestarterne blev positivt modtaget. Placeringen af hjertestarterne er strategisk valgt ud fra ”at det skal være let at komme til og centralt for alle”.

4. Indlæg på Facebook vedr. mail i forbindelse med Fibernet
Der har været en del mumlen over de informationer der er fremkommet vedrørende tilbud fra One-fiber. Det er ikke bestyrelsens anbefaling, men kun en orientering og bestyrelsen ønsker KUN at de forskellige grundejere tager stilling tilbuddet. Det er helt op til den enkelte grundejer om man vil være med eller ej.

5. Økonomi
Budgettet blev gennemgået og afventer priser for brønde
6. Ekstraordinær og alm. Generalforsamling
Der skal være plads til min. 200 personer med de forholdsregler myndighederne har udstukket. Vi kan ikke afholde en generalforsamling hvor der er begrænset adgang. Vi afventer myndighedernes accept.