Referat fra bestyrelsesmøde d. 4.1.2020

45 0

Følgende punkter blev gennemgået
Klager:
• Pony i en garage, afsluttet straks efter da ponyen er blevet rask
• Biler på fællesarealer. Dette er ikke tilladt jfr. Ordensreglerne
Der er sendt en påtale.
Træfældning:
• Ønske om at fælde et næsten råddent træ på fællesarealet
• Ønske om udtynding af birketræer på fællesarealerne, Rørsangervej
Begge vil der blive tjekket op på.
Søer:
• Udtynding af gråpil og pil i området omkring de 2 søer. Ifølge kommunen skal der søges om al ændring i forbindelse med søer og vandløb i vores område. Kommunen har tidligere givet udsagn om, at en dispensation var mulig ved sø 1. Ved sø 2 må vi gerne beskære men ikke fjerne bevoksning langs vandkanten. Kommunen kontaktes igen med henvisning til tidligere skrivelser for endelig afklaring.
Yderområder:
• Afventer tilbud fra ”Stub & Gren” vedr. beskæring ud til vejen på både Esrumvej samt Lottesmindevej. Det blev besluttet at de træer og buske der fjernes skal laves om til flis. ”Stub & Gren” skal også afgive tilbud på udtynding i området mellem mose og søer.
• Forslag om afledning af vand på Aggebogårdsvej.
Tilbud indhentes
Vedtægtsændringer:
• De nye vedtægtsændringer blev gennemgået og en ny udgave vil være parat til en eventuel godkendelse på snarlig ekstraordinær generalforsamling
Øvrige punkter:
• Der blev ødelagt en postkasse over nytår. Informationer om at de ikke bliver fremstillet mere, gør at vi bestiller 10 stk. til lager.
• Vilde blomster til gode for vores miljø. Der er etableret en arbejdsgruppe som vil komme med forslag.
• Der er arbejdet videre med at opsætte hjertestartere ved postkasserne. Problemet er at de skal have 230V for at virke. Eneste sted med problemer er på Sivsangervej hvor elkabel skal skydes under jorden. Der indhentes tilbud fra elektriker.
• Vi har fået en forespørgsel fra beboer, der i forbindelse med bryllup ønsker at opstille et mindre antal telte hvor nogle få gæster kunne overnatte. Det gav bestyrelsen tilladelse til, mod at de berørte naboer informeres