Rydning omkring mosen

59 0

Arbejdet med rydningen omkring mosen er næsten færdigt.
Det har helt bestemt været en bekostelig opgave for kommunen, der alene har stået for arbejdet. Mosen er en hængesæk og er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og det er vigtigt at bevare den da der ikke er så mange af den type tilbage i Danmark. Der vil blive opsat 2 informationsskilte, med information om planter og dyr i mosen. Det er ligeledes kommunen, der står for det.
I forbindelse med arbejdet, er der blevet lidt opkørt i rabatterne. Skaderne vil blive udbedret hurtigst muligt og der vil blive lagt muld og sået græs igen.
Det er planen at sørge for udsigt fra stien op mod Gransangervej (Egons trappe). Dette vil vi gerne lave som en fælles opgave, så hold øje med invitation til arbejdsdag 🙂