Rydning omkring mosen

62 0

Arbejdet med rydningen omkring mosen begynder på mandag. Det forventes, at det tager mellem 2 og 4 uger. Der vil blive lagt jernplader ud på stien fra Løvsangervej ned mod det gamle bål sted, En del af det stykke skal bruges til at lægge træer og flis. Der vil også blive lagt plader på rabatten på den modsatte side af Løvsangervej for at kunne parkere med tunge køretøjer og for at lastbiler kan vende uden at ødelægge for meget.

Der vil blive kørt med tunge maskiner fra stien og ned til mosen. Noget af vejen vil der blive kørt mellem træerne for ikke at belaste den samle sti for meget. Der vil blive opstammet nogle træer og der vil også blive fældet enkelte træer hvis det ikke kan undgås. Vi vil blive kontaktet, hvis det bliver aktuelt. Hækkene langs stien vil blive beskåret ind til skel for at de store maskiner kan komme igennem.

På vendepladsen for enden af Gransangervej vil der blive etableret en aflægningsplads. Den vil komme til at fylde temmelig meget.

Græs og rabatter vil blive reetableret efterfølgende.

Håber at der er forståelse for at der jo vil blive nogen gener i forbindelse med arbejdet, det kan ikke undgås, Til gengæld vil resultatet blive flot .