Helårsstatus, Info fra arbejdsgruppen

60 0

Til medlemmer af Lottesminde Grundejerforening 5. januar 2020

Kære Grundejere Godt Nytår
Vi har resultatet af den vejledende afstemning i grundejerforeningen som vi gennemførte i november-december.
Vi har fået svar fra 172 ejendomme ud af 219, hvilket svarer til 78 % af alle. 147 ejendomme eller 85% af de afgivne svar siger ja til, at vi arbejder videre med at undersøge vilkårene ved en statusændring. 25 ejendomme svarende til 15 % siger nej.
Der er et stort flertal for at arbejde videre med sagen.
Arbejdsgruppen samarbejder med leder af Helsingør Kommunes ByLAB Dennis Larsen, se vedlagte brev med orientering om afstemningen og skitse til kommende aktiviteter.
På arbejdsgruppens vegne
Karin Kjems

Svar til Bylab jan 2020