Referat fra bestyrelsens tur i området d. 15-5-2019

78 0

Følgende punkter blev gennemgået

 • Vilde blomster
  • Der er udarbejdet et forslag til etablering af områder med vilde blomster. Se forslag…

Det blev aftalt at starte d. 19-5 med at tilså et område på græsarealet mellem Løvsangervej og Gransangervej. Desuden plantes lupiner på området før søen mod Aggebogårdsvej

 • Yderområder
  • Udtyndning / oprydning på fællesarealerne mod Lottesmindevej og Esrumvej. Grundejerne langs de 2 stykker bliver kontaktet så det afstemmes hvad der evt. skal fjernes. Bestyrelsen lægger op til fælles arbejdsdag.
  • Sti mellem Lottesmindevej og Rørsangervej re-etableres
  • Teknisk forvaltning rykkes for nyt vejskilt på Rørsangervej
  • Der ligger henkastet grenaffald på fællesarealerne, også ud mod vejene. De berørte grundejere vil blive bedt om at rydde op
 • Området i øvrigt
  • Udtyndning og evt. opstamning langs sø 3 på den langside mod skov/mose. Der aftales en arbejdsdag til denne opgave
  • Der etableres en bænk på kanten af sø 3
  • Ønske fra grundejer om at fælde et stort egetræ på fællesarealet lige nedenfor Egons trappe blev afslået. Der kan evt. blive tale om at opstamme, fjerne de nederste grene.
  • Der skal udtyndes i skoven så der kan komme lys og bedre betingelser til både skovbund og træer. Dette planlægges til arbejdsdag i efteråret
 • Generelt

Fællesarealerne bliver desværre stadigvæk brugt til at henkaste haveaffald på trods af opfordringer om at lade være. Man må jo gerne etablere en kompostbunke i egen have, eller køre omkring Skibstrup.