Referat fra bestyrelsesmøde d. 24-4-2019

84 0

Følgende punkter blev diskuteret

  • Kommunen vil lave en større rydning ved mosen, dette bliver måske allerede i august måned. Vi får nærmere besked. Der vil blive etableret aflægningspladser på området. Der vil komme nærmere informationer så snart vi ved mere.
  • Dialog med kommunen vedrørende privat hegn mellem de store søer. 
  • De tynde hyldetræer ved søen ønskes fældet
  • Torben A blev valgt til at fortsætte som næstformand.

  • Birger J ønskede en pause i bestyrelsen i de næste 3 måneder.

  • Suppleanter kan indtræde hvis det bliver nødvendigt

  • Både Torben A. og Ib ønskede en pause i arbejdet med græsslåning. Lau R overtager

  • Mette H overtager projekt “Vilde blomster” på fællesarealerne

  • Græsarmering ved postkasserne på Gransangervej skal udvides for at undgå for meget mudder

  • Foreningen har nøglerne til bomme og kæder