Referat fra bestyrelsesmøde d. 4-1-2019

83 0
  • Der er kommet en forespørgsel fra TN vedr. stubfræsning ved søerne. Det er oplyst at det ikke er nyt at der fræses stubbe efter fældning på fællesarealerne.
  • Der har været besigtigelse af birketræer bag Løvsangervej. Der var tale om en mindre gruppe træer på fællesarealet til højre for stien. Derudover drejede det sig om nogle birketræer i skoven ca. i lige linje fra stien. Umiddelbart var der ikke stemning for at fælde de pågældende træer, men det blev aftalt at se på det igen til foråret.
  • Der blev spurgt på vegne af en grundejer om fældning af et stort træ på fællesarealet oven for stien til Egons trappe. Dette blev umiddelbart afvist.
  • Tilbud på afskrabning af græs der er vokset ind over asfalt er endnu ikke modtaget
  • Tilbud/ forslag til løsning på de stoppede faskiner/ vejbrønde er endnu ikke

Forlag fra MP

Fra den 1. maj 2019 vil alle i Helsingør Kommune få nye affaldsbeholdere uden beregning pga. den nye affaldsordning. Det betyder fremadrettet, at Forsyning Helsingør vil eje affaldsbeholderne. 

Det er jo fint, hvis vi alle sammen får nye beholdere, men ville det ikke give god mening, at vi havde 1 sæt store beholdere pr. vej e.l. i stedet for at vi alle sammen skal have 3 forskellige beholdere stående i haven?

 For det første er det lidt skørt, at skraldemanden skal ind i alle haverne og for det andet, får vi sikkert problemer med mange beholdere udenfor matriklerne, hvis vi skal have hele 3 hver? Uanset hvad, bliver det grimt…

 Vi kunne måske i stedet bede om en fælles ordning med større containere fra kommunen (jeg går ud fra, at det ville være billigere og meget nemmere for skraldemanden også?)  

 Bestyrelsen mener ikke, at der skal være store fælles affaldscontainere da vi er bekymrede for affald udenfor/omkring containerne. Ib oplyste at det ikke kommer til at gælde sommerhuse i første omgang. Dette er efterfølgende bekræftet, se indsat tekst fra Helsingør forsynings hjemmeside:

”Enfamilieboliger begynder med at sortere husholdningsaffaldet i september 2019 og foråret 2020. Derefter følger sommerhuse og Middelalderbyen.”

Fingerplan 2019, input fra Karin via FB

Erhvervsstyrelsen forventer p.t., at de kan offentliggøre Fingerplan 2019 omkring 1. februar. Det er ikke muligt at få information om planenes indhold før den sendes ud. Helsingør kommune har sendt en række emner ind med forslag til ændringer i fingerplanen, b.la. at sommerhusområdet Langesø overføres til helårsbeboelse.