Referat fra bestyrelsesmøde d. 26-9-2018

79 0

Følgende punkter blev diskuteret på mødet d. 26-9.

1. Søen og arbejdsdage

Bestyrelsen har taget kontakt til Christian Christensen (CC) på baggrund af de indlæg omkring søen, han har lagt op på fb. Det blev besluttet, at CC skulle fælde og udtynde omkring søen. CC mente, at der ville være 1-2 dages arbejde. Bestyrelsen og CC afmærkede i fællesskab hvilke træer der skulle fældes. Allerede på den første dag blev der fældet væsentligt mere end aftalt på den ene bred. Dette blev CC gjort opmærksom på. Efterfølgende blev der ryddet op og samtidig fældet yderligere træer. CC blev bedt om at fokusere på de afmærkede træer på stykket mellem sø 2 og 3 svarende til omkring 5-7 træer. CC blev bedt om ikke at fælde mere før bestyrelsen havde haft et statusmøde. Efterfølgende blev alt på hele arealet fældet. CC blev igen bedt om ikke at fælde mere, hvilket han var meget uenig i. Der har været en del korrespondance både på mail og sms hvor CC er bedt om at afvente.

Arbejdet endte med at strække sig over mange dage. CC valgte at gå uden om bestyrelsen og brugte i stedet fb for at få flere til at hjælpe. Dette betød, at der blev fældet yderligere. Det betød naturligvis også at der var flere til at hjælpe med oprydningen.

CC er gået langt ud over det aftalte og var ikke villig til at lytte til bestyrelsen.

        Arbejdsdag 6.oktober

Denne dag skal der arbejdes på 3 områder:

  • De sidste mærkede træer ved søen fældes
  • 2 grantræer ved vandværket fældes
  • Der laves kiler ved Egons trappe

Der henstilles i øvrigt til grundejerforeningens bestemmelser om, at man ikke må fælde noget på fællesarealerne uden godkendelse fra bestyrelsen.

       Arbejdsdag 13.oktober

Der ryddes op efter fældning. Torben A indhenter tilbud på flishugger.

2. Forslag fra suppleant til bestyrelsen, Torben Nøhr

-Det foreslås, at det årlige kontingent til Grundejerforeningen Lottesminde fra og med den 1.april 2019 forhøjes fra Kr.1.000.- pr, år til 1.500.- pr. år.

Bestyrelsen besluttede, ikke at godkende dette forslag, da kontingentet blev sat op i april 2018 til kr. 1.200,- og mener ikke, der er projekter, som ikke kan imødegås ved fornuftig prioritering.

 –Det foreslås, at der ydes refusion for de direkte udgifter

 Bestyrelsen påpeger, at disse udgifter ikke er blevet meddelt og godkendt på forhånd, men vil gerne modtage diverse kvitteringer for udgifter og derefter vurdere omfanget.

 –Det foreslås, at projektet vedrørende sø nr. 2 (den grønne sø) fortsættes som planlagt.

Der kan ikke gives frie hænder til nogen. Arbejdets omfang skal altid aftales. Bestyrelsen takker Christian og alle andre frivillige for det store arbejde, og har besluttet, at resten af arbejdet klares på de kommende arbejdsdage i grundejerforeningen (se punkt 3). De resterende mærkede træer fældes og der ryddes op. Renden mellem de 2 søer (#2 & 3) graves ud i 0,5-1 meters bredde.

Desuden graves dunhammere ved sø # 1, afløb op.

3. Veje og faskiner

Det undersøges, hvad der kan gøres for at afhjælpe der hvor faskinerne stopper til

4. Økonomi

 Der kører pt nogle inkassosager mod grundejere, som ikke har betalt kontingent. Derudover er alle poster i orden