Referat fra statusmøde 12-9-2018

67 0

Formålet med mødet var at få et overblik over det arbejde der er udført og hvad der udestår.

Der blev talt om at der er fældet mere end de afmærkede træer. Området på højre side af søen er ryddet fra søbredden og ca. 10 m ind i bevoksningen, alt krat og træer er fældet i det område. Alt er desuden fældet på højre søbred bortset fra det store egetræ. Dette er mere end det aftalte. For enden af søen ud mod den 3. sø ligger en del træer der skal ryddes væk. Man enedes om, at det er blevet mere åbent og at der nu kan komme lys og luft til søen. Der skal ikke fældes mere før der er ryddet op. Det betyder ikke, at de resterende afmærkede træer ikke skal fældes. Der skal bare ryddes op først.

Der var stemning for at flise en del af det kvas der ligger langs stien.

Tilbud på leje af flishugger indhentes.

Derefter blev de første arbejdsdage planlagt. Da der ikke er nogen tilmeldinger til den 23-9, er denne dag aflyst.

  1. arbejdsdag, 15-9, 3 tilmeldte og 4 fra bestyrelsen.

Møde kl. 10 ved bommen for enden af sivsangervej. De aftalte træer fældes og affald køres på Skibstrup.

  1. arbejdsdag, 6-10, 10 tilmeldte og 7 fra bestyrelsen.

Det blev aftalt, at der på arbejdsdagen d. 6-10 skal arbejdes i 2 teams. 1 team der rydder op ved søen og 1 team der arbejder på udsigtskiler ved mosen.

Møde kl 10 ved traktorskuret.

Der skrives til Christian Christensen og til de tilmeldte til de 2 arbejdsdage.