Referat fra bestyrelsesmøde 23-7-2018

74 0

Det blev besluttet at afsætte 4 dage i september, 1-9/ 8-9/ 15-9/ 22-9

Der laves opslag på FB og hjemmeside om arbejdsgrupper

Der skal fældes og beskæres nedenstående steder:

  • 2 træer ved vandværket mod fællesareal – Rørsangervej; 1 meget skævt og 1 der er gået ud.
  • Sivsangervej:

Rabat mod mark; Der fældes et træ der hænger ud over vejen, et dødt træ fjernes.

Træ på fællesareal beskæres/opstammes. Desuden beskæres udhængende løv efter behov.

  • Skov:

Der skal laves åbninger, fjernes krat ned mod mosen. Flis herfra lægges på sti.

Øvrige punkter:

  • Bålplads.

Det blev diskuteret om bålpladsen ska reetableres eller ændres/fjernes når det ikke er tilladt at tænde bål. Det blev besluttet at vente med at tage endelig stilling til foråret.

  • Bøgetræer langs fællesareal:

De resterende mærkede bøgetræer skal fældes.

  • Bjørneklo:

Der er nogle få bjørneklo, de skal fjernes, kan gøres samtidig med arbejdet med åbninger mod mose.

  • Fællesareal:

En liguster ind over fællesareal beskæres. Dette kunne evt. tages med på en af arbejdsdagene.

Der opsættes en bænk m bord på fællesarealet mellem rør. og siv. Dette vil være en forsøgsordning for at give mulighed for et sted at mødes med naboerne.

  • Tilbud til bro indhentes.