Bestyrelsens tur i området den 23-06 og 15-7- 2018

74 0

Turen blev denne gang fordelt på 2 dage. Nedenstående punkter blev gået igennem

 1. 2 træer ved vandværket fældes
 2. 2 træer på Sivsangervej fældes og der beskæres så skraldebilen kan passere
 3. Der etableres stykker med vilde blomster på fællesarealet fra vandværket og langs skoven. Hvis det bliver en succes, vil der komme flere stykker rundt i området

Der oprettes en arbejdsgruppe med Kristina Van Kampen som tovholder

 1. Der var ikke grundlag for en container til opsamling af henkastet haveaffald i hegnet mod marken da en grundejer har ryddet op. Der henstilles igen til at man IKKE smider sit haveaffald nogen steder på fællesarealerne. Man kan bruge den kommunale storskraldsordning eller benytte genbrugspladsen i Skibstrup
 2. Der står skraldespande i rabatterne flere steder. De skal flyttes ind på egen matrikel. De berørte grundejere vil blive kontaktet
 3. Der står også sten og pæle i rabatterne som skal fjernes. De berørte grundejere vil blive kontaktet
 4. Der indhentes tilbud på oprensning af tilløb til søerne
 5. Der indhentes ligeledes tilbud på reetablering af bro
 6. Der opsættes bom og beplantning ved postkasserne på Gransangervej
 7. Der skal laves åbninger (udsigtskiler) flere steder ud mod mosen
 8. De mærkede bøgetræer fældes
 9. Støder ens grund op til en sti (fællesareal) skal man klippe hækken og slå græsset ud for ens egen matrikel. De berørte grundejere vil blive kontaktet

 

Der er planlagt 4 dage til de forskellige fældnings-og beskæringsopgaver; d. 15-9, 22-9 og d. 6-10, 13-10. Vi håber der er mange, der har tid og lyst til at hjælpe. Hvis man vil deltage en eller flere dage, skal man give besked på mail via hjemmeside eller via opslag på FB.