Referat fra bestyrelsesmøde d. 5.6.2018

76 0

Følgende punkter blev diskuteret på bestyrelsesmøde d. 5.6.2018:

1.      Torben Andersen blev valgt til næstformand

2.      Bestyrelsen gennemgår området d. 23.6.2018 med henblik på at prioritere opgaverne for den kommende periode

3.      Kommunen er kontaktet vedr. sten og pæle i rabatterne. Svaret var, at det er ulovligt, da man skal kunne trække ind i tilfælde af udrykningskørsel

Ordensreglerne er tydelige på det punkt. Der må IKKE opsættes hindringer i rabatterne. Grundejerforeningen kan Ikke dispensere for reglerne. De berørte grundejere vil blive kontaktet

4.      Spørgsmålet vedr. container til oprydning i skel mod mark på Sivsangervej. Bestyrelsen ser på det igen d. 23.6.2018

5.      Skraldespande i rabatterne er ikke tilladt i henhold til ordensreglerne. De berørte grundejere vil blive kontaktet

6.      Faskiner og brønde vil blive besigtiget d. 23.6.2018

7.      Bålplads på fællesareal bag Løvsangervej vil blive besigtiget d. 23.6.2018

8.      Birketræer på fællesareal bag Løvsangervej vil blive besigtiget d. 23.6.2018

9.      Facebookgruppen er til medlem til medlem kommunikation. Der vil blive informeret når referat fra generalforsamlingen er lagt på hjemmeside.

10.   Der er ikke nyt omkring fingerplanen

11.   Regnskabet blev gennemgået, der er stadig udestående hos enkelte grundejere

12.   Facebook gruppen er medlem til medlem. Link til referat fra generalforsamling vil dog blive postet