Fingerplan 2018

82 0
Fingerplan 2018, ændret status for Langesø?
Erhvervsstyrelsen har meddelt, at de forventer, at forslag til en revideret Fingerplan sendes i offentlig høring i september eller oktober med henblik på ikrafttrædelse inden udgangen af 2018.
Vi må nok affinde os med, at de ikke vil komme med en melding om eventuel ændret status for Langesø, før forslaget til Fingerplan er politisk behandlet.